Aktuality

Nové výzvy   aktualizované 14.11.2017         Bližšie na stránke VÝZVY

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice -   klik sem


Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2017 -       klik sem

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2017/2018 - klik sem


Učiace sa Slovensko je nerealizovateľné, treba ho dopracovať.

Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. septembra 2017.  https://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/Usmernenie pre riaditeľov škôl a ŠZ vo veci overovania profesijných kompetencií PZ a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.


Výsledky celoslovenského testovania T9-2017

Bližšie informácie tu