Školské zariadenia

V pôsobnosti Spoločného školského úradu v Dvoroch nad Žitavou je 12 materských škôl, 6 základných škôl s materskou školou a 11 záklaných škôl; z toho 3 neplnoorganizované.