Výzvy

Vĺčatá pre učiteľov: Prihláste svoju školu na bezplatnú prednášku o využití edukačných hier vo vyučovacom procese       Bližšie informácie, registrácia TU


Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis -Zelené oázy                                                 Bližšie informácie TU      Registrácia TU                                          Termín: 11. december 2017


V poradí už 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší otvára MŠVVaŠ SR - žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov, na inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg, ako aj na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.   Bližšie informácie TU         Termín: 11. január 2018