GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

17.01.2018

GDPR

Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) prinesie odo dňa 25.5.2018 nemalé zmeny týkajúce sa všetkých škôl a škôlok na území SR. Tieto zmeny budú znamenať nie len rozsiahle administratívne úkony,ale ajtechnické a organizačné opatrenia, ktoré budú musieť tieto organizácie v krátkom čase prijať.

Medzi tieto zmeny patria najmä:

  • povinné ustanovenie zodpovednej osoby (ZO) pre všetky školy škôlky
  • povinnosť opätovne nahlásiť všetky informačné systémy (IS)
  • nové tlačivá a bezpečnostná dokumentácia v súlade s GDPR
  • zjednotenie opatrení pre ochranu osobných údajov naprieč celou EÚ
  • povinnosť oznamovať a dokumentovať bezpečnostné incidenty
  • likvidačné pokuty až do výšku 20 mil. €, resp. 4% z obratu, podľa toho, ktorá suma bude vyššia

https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/ochrana-osobnych-udajov-podla-gdpr

https://www.osobnyudaj.sk/zakladne-informacie-o-gdpr-skoly-a-skolky

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/preco-nariadenie-0

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/najcastejsie-kladene-otazky-odpovede