Štúdia PISA odkrýva aj širšie súvislosti nášho vzdelávacieho systému

07.06.2017

Nielen úroveň vedomostí žiakov, ale aj ich sociálnoekonomické pozadie či atmosféru v školách skúma medzinárodná štúdia OECD PISA. Aj najnovšie výsledky z roku 2015 ponúkajú viaceré zaujímavé údaje, ktoré môžu byť nápomocné pri zlepšovaní kvality nášho vzdelávacieho systému. Podrobnejšie ich približuje najnovší komentár z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj a ďalšie informácie: