Testovanie 9-2017 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

07.06.2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Test z matematiky riešilo 36 454 žiakov, z toho 955 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 56,4 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 56,9 % a dievčatá 55,8 %, výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,5 %.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 202žiakov, z toho 854 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 61,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 65,7 % a chlapci 57,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 69,4 %.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/testovanie-9-2017-vysledky-celoslovenskeho-testovania-ziakov-9-rocnika-zs/