Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie

07.06.2017

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie schválilo MŠVVaŠ SR dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.

Zdroj a ďalšie informácie: TU