Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z.

21.06.2017

Návrh zákona č. 597/2003 Z. z. schválila vláda SR.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mala začať platiť (s výnimkou niektorých ustanovení) už od septembra tohto roka. Na svojom dnešnom zasadnutí ju schválili poslanci Národnej rady SR, a to 101 hlasmi. Jeden poslanec hlasoval proti návrhu, 45 členovia zákonodarného zboru sa zdržali hlasovania. Ministerstvo školstva víta, že novela zákona našla podporu naprieč celým politickým spektrom. V prípade, ak ju prezident SR podpíše, niektoré opatrenia budú môcť byť aplikované do praxe už s príchodom nového školského roka.

Prehľad základných zmien, ktoré návrh zákona prináša:
- spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä z titulu vyučovacieho jazyka,
- poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode u žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií 2-krát za štúdium,
- rozšírenie poskytovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
- zníženie administratívnej záťaže škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov a pod.

Bližšie informácie tu