Ochrana detí pred násilím

Dňa 19. februára 2018 v budove Obecného úradu vo Dvoroch nad Žitavou sa konalo pracovné stretnutie na tému Ochrana detí pred násilím. Stretnutia sa zúčastnili  zamestnanci obce Dvory nad Žitavou spoločného obecného úradu na úseku školstva, koordinátorky ochrany detí pred násilím  z UPSVaR v Nových Zámkoch a v Šali, členovia Obecnej polície Dvory nad Žitavou a terénni sociálni pracovníci. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s pracovnou náplňou koordinátora ochrany detí pred násilím a vzájomná výmena skúseností v danej oblasti. Všetci zainteresovaní sa dohodli na úzkej spolupráci.