Akcie SŠÚ


Pracovné stretnutie

riaditeľov základných škôl a zamestnancov Spoločného školského úradu - 16.05.2017Šikana a kyberšikana

prednáška pre žiakov Základnej školy - 19.10.2017


Pracovné stretnutie - Priestupky

Jasná, 20. - 21. november 2017                            
Seminár GDPR - Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

Dvory nad Žitavou, 17.05.2018


Aké sú dnešné deti?

Dvory nad Žitavou, 18.05.2018

Súťaž školských časopisov - Diáklapok versenye 2018/2019                                                   Dvory nad Žitavou, 15.11.2018