Akcie SŠÚ


Pracovné stretnutie

riaditeľov základných škôl a zamestnancov Spoločného školského úradu - 16.05.2017


Súťaž školských časopisov - Diáklapok versenye 2017/2018


Šikana a kyberšikana

prednáška pre žiakov Základnej školy - 19.10.2017


Pracovné stretnutie - Priestupky

Jasná, 20. - 21. november 2017