Súťaž školských časopisov - Diáklapok versenye 2018/2019

Spoločný školský úrad so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave zorganizovali II. workshop s názvom Technika tvorby školských časopisov. Workshop jeurčený pre žiacke redakčné tímy škôl, ktoré patria pod Spoločný školský úrad Dvory nad Žitavou a bol zameraný na grafickú úpravu časopisu. Prednášateľmi boli Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. a Mgr. Michal Kabát, PhD.