Syndróm vyhorenia

Zamestnanci Obce Dvory nad Žitavou zo Spoločného obecného úradu na úseku školstva zorganizovali dňa 25. 04.2018 prednášku na tému: Syndróm vyhorenia a jeho prevencia u pedagógov. Prednášateľom bola PaedDr. Terézia Strédl, PhD., uznávaná pedagogička a psychologička pôsobiaca ako vedúca katedry pedagogiky na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Prednášky sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí.