Vitajte na webovom sídle Spoločného školského úradu so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou!


Srdečne Vás vítame na webovom sídle

Spoločného školského úradu

so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou.

        Spoločný školský úrad - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle ustanovení §6, §7 a §9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pričom v obci Dvory nad Žitavou má sídlo Spoločný školský úrad pre obce: Dvory nad Žitavou, Branovo, Bešeňov, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Pozba, Jasová, Kolta, Dedinka, Dubník, Rúbaň, Strekov, Tvrdošovce, Veľký Kýr, Semerovo a od 01. januára 2018 aj pre Jatov, Komjatice a Rastislavice.

Spoločný školský úrad:

- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy ktorej sú zriaďovateľom príslušné obce,

- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých sú zriaďovateľom príslušné obce a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom sú príslušné obce.

Obec Dvory nad Žitavou

Spoločný školský úrad

Hlavné námestie 6      

941 31 Dvory nad Žitavou


silvia.nagyova(at)dvory.sk

+421 35 37 00 779 kl. 105    

tibor.szalai(at)dvory.sk

+421 35 37 00 779 kl. 105


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky