Školské zariadenia

Školské zariadenia

V pôsobnosti Spoločného školského úradu v Dvoroch nad Žitavou je 11 materských škôl, 10 základných škôl s materskou školou a 9 základných škôl; z toho 2 neplnoorganizované.