Školská zrelosť

Spoločný školský úrad v spolupráci so Základnou školou a Základnou školou Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Dvoroch nad Žitavou pripravili pre rodičov budúcich prváčikov prednášku s pani PaedDr. Teréziou Strédl, PhD. na tému: Školská zrelosť.