Žiaci na Obecnom úrade

V rámci netradičnej vyučovacej hodiny Občianska náuka žiaci Základnej školy A. Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou 21. marca navštívili obecný úrad.

Viac tu