Pracovné stretnutie - Priestupky

Zamestnanci Spoločného školského úradu so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou sa v dňoch 20. - 21. novembra 2017  zúčastnili Pracovného stretnutia k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve - PRIESTUPKY.