Školské časopisy-Trnava

Spoločný školský úrad so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou v spolupráci s Masmediálnou fakultou Univerzity Cyrila Metoda v Trnave už druhý rok organizuje súťaž školských časopisov. Tento rok sa do súťaže zapojilo 6 základných škôl. Vyhodnotenie časopisov prebehlo veľkolepo priamo na pôde fakulty. Pedagógovia a študenti z Masmediálnej fakulty pripravili pre redakčné tímy zaujímavý a náučný program. Medzi ocenené časopisy patrili:

  • časopis Aktovka žiakov zo ZŠ s MŠ Ondreja Cabana Komjatice
  • časopis Jaško žiakov ZŠ s MŠ Jasová
  • časopis Kukaj sem žiakov ZŠ s MŠ Semerovo

Podrobnejšie informácie o projekte: