Súťaž - Školské časopisy

Súťaž školských časopisov - Diáklapok versenye 2017/2018


SŠÚ so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave dňa 23.11.2017 zorganizovali workshop pre prihlásené základné školy s názvom Technika tvorby školských časopisov


Vyhodnotenie súťaže školských časopisov

Spoločný školský úrad so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave dňa 06.júna 2018 slávnostne vyhodnotili súťaž školských časopisov. Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl so svojimi školskými časopismi. Najlepšie ohodnotené časopisy boli z obcí Jasová, Komjatice, Tvrdošovce a Kolta. Veľmi si ceníme snahu a kreativitu všetkých redakčných tímov a želáme im veľa dobrých nápadov pri ich ďalšej tvorbe.