Legislatíva

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2019/2020, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.                                                                              Kritéria hodnotenia TU