Legislatíva

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.                                                                               Kritéria hodnotenia TU