Legislatíva

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2018/2019, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.                                                                               Kritéria hodnotenia TU