Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019 Bližšie informácie TU                                                                                      Termín: 17.05.2019


Nadácia pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov                                                              Bližšie informácie TU                                                                                     Termín: 17.05.2019


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019                                           Bližšie informácie TU                                                                                  Termín:28.05.2019


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Dotácia na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019                          Bližšie informácie TU                                                                                   Termín: 29.05.2019


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019                                                                                                    Bližšie informácie TU                                                                                           Termín:31.05.2019


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019                                          Bližšie informácie TU                                                                                     Termín:31.05.2019


ZSE Nadácia - Rozprúdime regióny                                                                                          Bližšie informácie TU                              Registrácia TU                              Termín: 13.06.2019