Výzvy

Výzva UNICEF a UNESCO pre základné a stredné školy na Slovensku - OSN Worlds Largest Lesson 2018                Bližšie informácie TU                               Termín: 31.12.2018


Grantový program  Poštovej banky a Nadácie Poštovej banky: Nápad pre školy   . Podporíme najlepšie nápady, ktoré riešia problém vzdelávania finančnej gramotnosti na školách.                              Bližšie informácie TU                          Termín: 15.01.2019


V základnej škole úspešnejší II - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02                                                          Bližšie informácie TU                                Termín: 17.01.2019