Darovanie kníh 2018

Medzinárodný deň darovania kníh v našej obci

14. február je ten správny deň na potešenie človeka darovaním dobrej knihy. Obec Dvory nad Žitavou na čele s pánom starostom Ing. Branislavom Becíkom PhD., sa aj tohto roku zapojila do Medzinárodného dňa darovania kníh, lebo radosť, šťastie, pokoj, priateľstvo, to všetko sa dá získať vďaka darovanej knihe.

Do výzvy Spoločného školského úradu sa aj tento rok s nadšením zapojili zamestnanci obecného úradu, ako aj naše základné školy, ktoré spolu s pánom starostom obdarovali náhodných okoloidúcich krásnou knihou.

Darovaním knihy chcela obec reagovať aj na projekt, ktorý sa realizoval v obecnej knižnici s názvom Zober knihu nie mobil a využila tento deň na propagáciu čítania.

Nemzetközi könyvajándékozó nap községünkben

Február 14-e a megfelelő nap arra, hogy egy jó könyv ajándékozásával örömet szerezzünk embertársainknak. Udvard községe, élén Ing. Branislav Becík PhD., polgármesterrel az idén is részt vett a könyvajándékozás nemzetközi napján, mert az ajándékozott könyvvel örömet, boldogságot és barátságot szerezhetünk.

A Közös Tanügyi Hivatal alkalmazottjaihoz csatlakoztak a községi hivatal munkatársai és a helyi általános iskolák diákjai is.

A könyvek ajándékozásával a község az olvasás fontosságára akarta felhívni a figyelmet.