Aké sú dnešné deti?

Aké sú dnešné deti? Na túto tému zorganizovali zamestnanci Obce Dvory nad Žitavou zo Spoločného obecného úradu na úseku školstva v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch workshop pre riaditeľov a zamestnancov materských škôl, ktorý sa uskutočnil 18.mája 2018 v Kultúrnom dome vo Dvoroch nad Žitavou. Workshop priniesol pohľad odborníkov na témy: kritéria školskej spôsobilosti, prevencia vývinových porúch učenia v predškolskom veku, ohrozenia a nástrahy virtuálneho sveta.

Lektorkami workshopu boli:

  • PhDr. Andrea Nagyová - psychologička
  • Mgr. Henrieta Mészárosová - špeciálna pedagogička