Šikana

Zamestnanci Spoločného školského úradu so sídlom v Dvoroch nad Žitavou dňa 19. októbra 2017 v spolupráci s PhDr. Andreou Nagyovou z CPPPaP a s npor. Attilom Vanyom z OR PZ v Nových Zámkoch zorganizovali pre žiakov Základnej školy s VJS prednášku na tému: "Šikana a kyberšikana".