Zamestnanec Spoločného školského úradu na spoločnom odbere krvi