Pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl a zamestnancov Spoločného školského úradu