Návšteva projektového dňa Deň Zeme na ZŠ A.Majthényiho

Viac tu