Zariadenia školského stravovania

Metodická príručka pre verejné obstarávanie potravín pre zariadenia školského stravovania     Klik sem


Materiálno - spotrebné normy a receptúry, pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2016


Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025