Užitočné linky

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky               Klik sem

Národný register didaktických prostriedkov so schvaľovacou doložkou          Klik sem

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Okresný úrad Nitra, odbor školstva


Portál pre riaditeľov škôl


Centrum vedecko-technických informácií SR


Školský portál


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav


Štátna školská inšpekcia


Planéta vedomostí


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie


Slovenský inštitút mládeže


Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Metodicko-pedagogické centrum


Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania


Centrálny informačný portál rezortu školstva


Právny a informačný portál


Digitálna mapa ZŠ a SŠ


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Google

Linka prevencie policajného zboru:

Nové Zámky: 0961 33 3130

Nitra: 0961 30 2133, +421 907 407 334