Technika tvorby školských časopisov II (13.03.2019)

Spoločný školský úrad so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovali workshop s názvom: Technika tvorby školských časopisov II. Školenie bolo zamerané na praktické cvičenia ako robiť zrozumiteľné texty a základné postupy tvorby spravodajstva. Workshopu sa zúčastnilo 7 základných škôl spadajúcich pod spoločný školský úrad.