GDPR - ochrana osobných údajov v praxi škôl a ŠZ

Zamestnanci Obce Dvory nad Žitavou zo Spoločného obecného úradu na úseku školstva zorganizoval dňa 17. 05.2018 seminár na tému: Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v praxi škôl a školských zariadení. Lektorom bol Mgr. Vladimír Pirošík, advokát špecializujúci sa na ochranu osobných údajov, prezentoval praktické odporúčania, ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov. Prednášky sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení nielen z našej obce, ale aj z okolitých miest a obcí.