Aktuality

Nové výzvy   aktualizované 26.05.2020         Bližšie na stránke VÝZVY

Doba platnosti kreditov - stanovisko MŠVVaŠ SR   Bližšie TU       

Testovanie 9-2019 - Výsledky  celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  - Bližšie TU


Usmernenie pre riaditeľov škôl a ŠZ vo veci overovania profesijných kompetencií PZ a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.