Aktuality

Nové výzvy   aktualizované 02.07.2019         Bližšie na stránke VÝZVY

Doba platnosti kreditov - stanovisko MŠVVaŠ SR   Bližšie TU       

Testovanie 9-2018 - Výsledky  celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  - Bližšie TU

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice -   klik sem


Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2017 -       klik sem

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2018/2019 - klik semUsmernenie pre riaditeľov škôl a ŠZ vo veci overovania profesijných kompetencií PZ a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.