Aktuality

Nové výzvy   aktualizované 14.06.2018         Bližšie na stránke VÝZVY

Doba platnosti kreditov - stanovisko MŠVVaŠ SR   Bližšie TU       

Testovanie 5-2017 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ - Bližšie TU   

Testovanie 9-2018 - Výsledky  celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  - Bližšie TU

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice -   klik sem


Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2017 -       klik sem

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2017/2018 - klik sem


Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. septembra 2017.  https://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/Usmernenie pre riaditeľov škôl a ŠZ vo veci overovania profesijných kompetencií PZ a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.