Vinné

      Návšteva zástupcov Spoločného školského úradu vo Vinnom. Spoločné stretnutie bolo zamerané na vzájomné odovzdanie skúseností, koncepčných plánov a aktivít úradu smerujúcich ku skvalitňovaniu riadenia škôl a školských zariadení ako i manažovania samotného spoločného školského úradu.